Nova Combi

Jordbearbeiding og såing i en operasjon

Beskrivelse

Tume kombimaskiner kan kombineres med harveredskaper i aktuelle utførelser. Det reduserer antall kjøringer og det oppnås større kapasitet på feltet.   

Trekkdraget som enkelt kan omstilles til høy posisjon for tilkopling til harvseksjon rett bak traktoren.

Tume CultPack er et utmerket skålredskap til dette bruk. Cultipack har samme arbeidsbredde som såmaskinen og arbeidsdybde og grad av jordbearbeiding kan innstilles etter ønske.

Tume mellompakker
Tume kombisåmaskiner kan utstyres med mellompakker som tar vekt fra kombimaskinen over til 5 pakkerhjul plassert foran såmaskinen. Med mellompakker blir vekta av kombimaskinen jevnere fordelt over hele arbeidsbredden

Tume sloddeplanke
Kombimaskinen kan utstyres med sloddeplanke i front med hydraulisk betjening. Sloddeplanken jevner overflaten og legger til rette for jevnt bearbeidet såbed i hele bredden.

Tume universal kombisåmaskin
Tume Nova Combi utvider bruksområdene

NovaCombi gjør et meget godt arbeid på felter både med og uten forutgående jordbearbeiding. Stor kapasitet, lavt trekkraftbehov.

NovaCombi er utviklet for de store bruk med behov for stor såkapasitet under varierende forhold. Alle jordgående deler er rullende og maskinen krever moderat trekkraft i forhold til størrelse og trekkraft. Sålabber med rullende skjær og stillbart trykk.

Radavstanden er 12,5 cm for både gjødsel og såfrø.  Gjødselen plasseres noen cm dypere enn såfrøet og avstanden fra såfrø til gjødsel i såbedet blir ikke påvirket av jordart eller terrengforhold.   

Skålene for gjødsel og såfrø er montert parvis med enkel innstilling av trykket mot markoverflaten, 10 – 200 kg.  

Kombisåmaskiner med mange bruksområder
Arbeider godt på upløyd mark

Nova Combis avanserte skållabber gjør det mulig å kjøre på ubearbeidet mark med stillbark marktrykk. Skållabbene skjærer godt gjennom upløyd mark vekstrester og gir god gjennomgang uten tilstopping.   

Kombinasjon med CultiPack
Trekkdraget kan koples direkte til traktoren eller til CultiPack roterende skålharv.
Transportbredde = Arbeidsbredde
Med transporbredde 3,00m kan Nova Combi 3000 forflyttes på vei med traktor
Monitor ved førerplassen
Agricont + betjening gjør det mulig å innstille en rekke viktige funksjoner fra førerplassen inkl. gjødselmengden i 4 trinn. Ved anlegg av kjørespør stenges både gjødsel og såfrø.  Det sparer kostnader og gir mindre ulemper for miljøet.

 

Teknisk spesifikasjon

Be om tilbud på Nova Combi

A-K maskiner
Dyrskuvegen 10
Postboks 128
2041 Kløfta
epost: firmapost@a-k.no